Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μεταφοράς – ανύψωσης - τοποθέτησης βαρέων αντικειμένων

  • Μεταφορές με γερανοφόρα οχήματα
  • Εργασίες γερανού – ανύψωσης
  • Εργασίες ανύψωσης προσωπικού με περιστροφικά - σταθερά καλάθια πιστοποιημένα και για ηλεκτρολογικές εργασίες
  • Εξειδικευμένο προσωπικό για την τοποθέτηση βαρέων μηχανημάτων
  • Εξειδικευμένο προσωπικό για την μεταφορά rack servers και μετεγκαταστάσεις computer room
  • Αποθηκεύσεις
  • Φορτώσεις - εκφορτώσεις, υπηρεσίες cross docking
  • Υπηρεσίες εκφόρτωσης με γερανό ή κλαρκ στις εγκαταστάσεις σας

1
101
11
13
17
2
27
3
4
5

Επισκεφθείτε
μας

Στόχος μας είναι να μας γνωρίσετε από κοντά
και να δείτε ότι είμαστε άνθρωποι όλο ζωντάνα
και ενέργεια, έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε σε
κάθε σας απαίτητση και να ολοκληρώσουμε
κάθε μεταφορά με υπευθυνότητα.

map