Ασφάλεια

Κύρια προτεραιότητά μας αποτελεί η πρόληψη των ατυχημάτων γι' αυτό φροντίζουμε καθημερινά για την ασφάλεια τόσο των εργαζομένων μας όσο και όλων εκείνων οι οποίοι συμμετέχουν κατά τη διάρκεια των υπηρεσιών που παρέχουμε. Για το λόγο αυτό φροντίζουμε να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, ώστε να παρέχουμε στους εργαζομένους αλλά και στους συνεργάτες μας ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας,

Όλα τα οχήματα μας,ο εξοπλισμός και τα ανυψωτικά μέσα πιστοποιούνται για τη καταλληλότητα τους από εγκεκριμένο φορέα του Ε.Σ.Υ.Δ. Το προσωπικό μας αποτελεί την καρδιά της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΑΝΤΕ Ο.Ε. γι' αυτό επιλέγουμε τους εργαζόμενους με πολυετή εμπειρία και φροντίζουμε για την συνεχή εκπαίδευση τους σε θέματα ασφάλειας καθώς και σε νέες μεθόδους μεταφοράς και τεχνικών ανύψωσης.

Για εργασίες που πραγματοποιούνται σε χώρους υψηλού κινδύνου σε συνεργασία με τον τεχνικό ασφαλείας μας καθώς και με έμπειρους μηχανολόγους αποτυπώνουμε την μεθοδολογία τον εργασιών μας, εκδίδουμε Σχέδιο Ασφάλειας και Υγιεινής (Σ.Α.Υ.) και Lift Plan.

Επιπλέον παρέχουμε ασφαλιστικές καλύψεις για την μεταφορά και την ανύψωση των εμπορευμάτων ειδικά σε μεγάλα έργα ασφαλίζουμε επιπρόσθετα τα εμπορεύματα αλλά και την αστική ευθύνη προς τρίτους.

Με την ίδια συνέπεια και υπευθυνότητα που εκτελούμε τις υπηρεσίες των βαρέων ανυψώσεων ακολουθούμε και στις ειδικές μεταφορές. Για κάθε μεταφορά όπου υπερβαίνονται τα όρια που προβλέπονται από το Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας φροντίζουμε για την έκδοση άδειων διέλευσης από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ώστε να έχουμε μια ασφαλή μεταφορά του εμπορεύματος εξασφαλίζοντας συγχρόνως και την ασφαλή κίνηση των άλλων οχημάτων στο οδικό δίκτυο. Ειδικά συνοδευτικά οχήματα με έμπειρο προσωπικό φροντίζουν για την ασφαλή μετακίνηση των ειδικών μεταφορών που πραγματοποιούμε.

7
90
asfaleia3 l
asfaleia4 l
asfaleia l
scra l

Επισκεφθείτε
μας

Στόχος μας είναι να μας γνωρίσετε από κοντά
και να δείτε ότι είμαστε άνθρωποι όλο ζωντάνα
και ενέργεια, έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε σε
κάθε σας απαίτητση και να ολοκληρώσουμε
κάθε μεταφορά με υπευθυνότητα.

map